Pomáháme potřebným a vy můžete také!

Naše společnost velice výrazně vnímá důležitost společenské odpovědnosti. Proto jsme se od 1. ledna 2021 rozhodli zapojit do pomoci potřebným, a to navázáním spolupráce s Nadací Dagmar a Václava Havlových VIZE 97. Je pro nás nesmírnou ctí pracovat s úžasnou a inspirativní ženou jakou je Dagmar Havlová. V rámci spolupráce, která potrvá až do 30. června 2021 věnujeme z prodeje každého hydratačního pleťového séra No. 1 Gold na našem e-shopu 50 Kč na aktivity Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97. Nadace získané finanční prostředky využije na pomoc těm nejpotřebnějším.

Nadaci VIZE 97 založila Dagmar Havlová v roce 1997 a dnes je jednou z nejstabilnějších a nejdůvěryhodnějších charitativních organizací v České republice. Dlouhodobě i jednorázově podporuje instituce a osoby z různých odvětví, které se ocitly v nouzi a naléhavě potřebují pomoc. Zaměřuje se hlavně na charitativní projekty s dalekozrakou myšlenkou, ale zároveň reaguje i na současné potřeby společnosti. Působí především v kulturní, vzdělávací i zdravotnické oblasti, a navíc příležitostně organizuje a podporuje různé počiny na poli péče o lidská práva.

Aktuálně je jedním z největších společenských problémů nárůst počtu incidentů domácího násilí v důsledku nouzového stavu a s ním souvisejících preventivních opatření. Díky omezení volného pohybu a sociálních kontaktů mohou násilné osoby snáze manipulovat se svými oběťmi, kontrolovat je a vystavovat fyzickému, psychickému či ekonomickému násilí, anebo jejich kombinaci. Zákonitě se tak zvyšuje poptávka po službách organizací pomáhajícím obětem domácího násilí, které potřebují finanční podporu více než kdy jindy.

Nejen v době pandemie považujeme za velice důležité, aby se o problematice domácího násilí mluvilo. Věříme, že se tímto krokem podaří povzbudit osoby ohrožené domácí násilím, aby včas vyhledaly odbornou pomoc.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA ImageZměna obrázku